Érdekes linkek

Munka Portal – www.atena.sk

Állásajánlatok  – https://www.atena.sk/sk/home

Szlovák foglalkoztatási mobilitás portálja – www.eures.sk

Társadalombiztosítás – www.socpoist.sk

Menetrend – www.odchody.skwww.cp.skwww.travel.skwww.cpzoznam.sk

Egészségbiztosítás – www.vszp.skwww.unionzp.skwww.ezp.skwww.dovera.sk,

Az Oktatási Minisztérium/képesítések elismerése – www.minedu.sk

Az Egészségügyi Felügyeleti hivatal – www.udzs.sk

A Szlovák nemzeti bank – www.nbs.sk

Európai portál egyetemi képesítések elismerésére – www.enic-naric.net

Európai Unió – www.euractiv.sk

Portal külföldön élő szlovákoknak –www.exil.sk

Szlovák kadémiai Információs ugynökség – www.saia.sk

Szlovákia az EU – www.euroinfo.gov.sk

Minták CV / Europass – www.europass.cedefop.eu.int

Oktatás és képzés – www.education.sk

Oktatás – www.vzdelanie.sk

Az egészségbiztosítási és az Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az egészségbiztosítási és az Európai Egészségbiztosítási Kártya

 

Egy ország, amely felelős a jóléthez, így az egészségbiztosítási az EU határozza meg a gazdasági aktivitás és a lakóhelyt, és nem a állampolgárságot. Győződjön meg, hogy mely szociális biztonsági rendszer vonatkozik Önre. Az ország, ahol Ön biztosított, akkor egyedül nem választhatja .

A különbség a szolgáltatások

EU országok saját maguk határozzák vonatkozó szabályokat és juttatásaival kapcsolatos követelések szolgáltatásokat. Például, ha alkalmazza az otthoni orvosi ellátás az országban, ahol él most, akkor nem jogosult ugyanazt a szolgáltatást, és ugyanazon az áron, mint hazájukban.

Egészségbiztosítási rövid távú tartózkodásra

Ha váratlanul megbetegszik ideiglenes tartózkodás ideje alatt a külföldön pl. az ünnepek alatt, üzleti út, vagy a vizsgálatot, az EU polgáraként jogosultak orvosi kezelésre, hogy nem várja meg, amíg  hazatér. Van ugyanazok a jogok az egészségügyi ellátáshoz, mint a biztosított az ország.

Eközben külföldi utak, akkor kellett volna magával vinni az Európai Egészségbiztosítási Kártyat (EHIC). Ez a kártya fizikai bizonyíték arra, hogy a biztosítás valamely EU-tagállamban, és leegyszerűsítheti a fizetési és költségtérítés.

Ha nem rendelkezik európai egészségbiztosítási kártyaval, vagy ha nem lehet használni (például abban az esetben, magán-egészségügyi), akkor nem tagadható meg a kezelést. Azonban lehetséges, hogy meg kell fizetni előre, és akkor fizet, ha haza tér.

Nagy különbségek vannak a gyakorlatok között nem tervezett egészségügyi (ha váratlanul megbetegedett) és a tervezett orvosi kezelés (ha külföldre utazik, konkrétan szerezni orvosi kezelést).

Hogyan lehet hozzájutni az Európai Egészségbiztosítási Kártyahoz (EHIC)

Egyes országokban, az Európai Egészségbiztosítási Kártya által kiadott nemzeti biztosítási kártya. A kérdés mentesnek kell lennie. Szerezze be ingyen az egészségbiztosítónál  külföldre utazás előtt.

Használatára vonatkozó korlátozásokat az Európai Egészségbiztosítási Kártya:

.  tagjai nem uniós európai kártya nem használható orvosi kezelés Dániában

.  Tagjai Horvátország európai identitását nem használható Svájcban.

.  A licensz nem vonatkozik mentőket és a hazaszállításnál. Nem fedezi hazaszállítást külföldön, ha olyan súlyos betegség vagy sérülés. Ezen költségek fedezésére is kell extra biztosítás.

.  Az engedély nem terjed ki a magán egészségügyi szolgáltatások és költségek rendszeres juttatások egy másik uniós országban.

 

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya jogosultak az egészségügyi ellátásra és a költségek megtérítése felmerült akkor, ugyanolyan feltételek mellett, mint azon ország, ahol él. Ha meg kell fizetni a kezelést, akkor visszatérítését kérheti, nemzeti intézményt, és hogy ez jobb tartózkodása alatt az ország a visszatérítést, vagy kérdezze meg egészségbiztosításin ha haza tért. A kiadásokat vissza kell téríteni a szabályoknak megfelelően és árak abban az országban, ahol kezelték. Ki kel ezért fizetnie a teljes összeget, vagy meg kell fizetnie felmerült költségeire a betegek szabályok szerint abban az országban, ahol a kezelték. A biztosító társaság végül úgy dönt, hogy visszatéríti a teljes költség szerint a saját szabályaikal.

Nélkül az Európai Egészségbiztosítási Kártya

Ha nem rendelkezik európai egészségbiztosítási kártyaval, vagy ha nem lehet használni (például egy magánkórházban), akkor lehetséges, hogy meg kell majd fizetni a kezelést, és haza kérni költségek megtérítésére. Ez egyaránt vonatkozik az állami és magán egészségügyi szolgáltatók számára. Azonban más viszonyok vannak:

.  csak akkor téríti költségek kezelésére, amely jogosult lenne otthon.

.  Kerül vissza akkor, de csak a kiadások mennyiségét, amely képviseli a kezelésére fordított kiadások a saját országában, amely lehet kevesebb, mint amennyit fizetett kezelésére.

Ha sürgős kezelést, az egészségbiztosítási segíthet faxon vagy e-mailben visszaigazolást a betegbiztosítás, így elkerülhető, hogy előre fizet.

 

EU vonatkozó jogszabályok:

.     Irányelv 2011/24 / EU alkalmazásáról szóló betegjogok határokon átnyúló egészségügyi ellátás

.    Rendelet. 987/2009 megállapításáról szóló rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás No.     883/2004 összehangolásáról szóló szociális biztonsági rendszerek

.   Rendelet. 883/2004 összehangolásáról szóló szociális biztonsági rendszerek

 

Forrás: https://europa.eu/index_sk.htm

Az E típusú nyomtatványok áttekintése és azok használata

Ebben a cikkben egyértelmű áttekintést kap az E típusú nyomtatványokról, az Európai Uniós tagállamok és Svájc területén történő szociális bebiztosítás érdekében. Amennyiben bajlódik a kitöltésükkel és a beadásukkal, akkor szivesen seggítünk Önnek. Elegendő beregisztrálni nálunk és felvenni velünk a kapcsolatot.

Nyomtatvány Célja A kiadó szervezet és felhasználása
E 101 Nyilatkozat az érvényes jogszabályokról. Amennyiben be szeretné bizonyítani, hogy más EU államban fizet járulékokat – például, ha külföldre van kiküldve, vagy egyszerre több államban dolgozik. Arról, hogy mely szervezet adhatja ki ezt a dokumentumot a Regionális Kapcsolattartó Irodától kap információt.
E 102 Jogosultság az alkalmazott kiküldetésének meghosszabbítására. Abban az esetben hasznos, amennyiben a munkavégzés hosszabb időt kíván, mint 12 hónap. Arról, hogy mely szervezet adhatja ki ezt a dokumentumot a Regionális Kapcsolattartó Irodától kap információt.
E 104 Egy országban történő munka, biztosítás és tartózkodás nyilvántartása. A migráns és a határon túli munkások számára ez a nyomtatvány lehetővé teszi a hozzáférést az egészségügyi biztosításhoz abban az országban, amely követeli a ledolgozott időszak nyilvántartását. Társadalombiztosító. Adja le azon ország társadalombiztosítójában, amelyben dolgozik.
E 106 Igazolás az egészségügyi ellátás jogosultságáról, abban az esetben, amennyiben nem abban az országban él, ahol biztosítva van. Ezt a nyomtatványt főleg a határon túli dolgozók, az állami alkalmazottak és az azoktól függő személyek használják ki. Társadalombiztosító. Adja le azon ország bármely társadalombiztosítójában, amelyben él.
E 109 Igazolás azon személyek egészségügyi ellátásának jogosultságáról, akik függnek Öntől, és nem abban az országban élnek, ahol Ön dolgozik. Ezt a nyomtatványt főleg azon migráns dolgozók használják ki, akik családja még mindig a szülőországban él. Társadalombiztosító. Az Öntől függő személyeknek, azon ország társadalombiztosítójában kell leadniuk, amelyben élnek.
E 112 Jogosultság tervezett orvosi ellátásra más EU államban vagy EFTA-ban. Ugyanolyan ellátásra jogosult, mint az adott állam lakosai. Lehetséges, hogy a költségek egy részét előre ki kell fizetnie. Társadalombiztosító. Azon ország társadalombiztosítójában adja le, amelyben a gyógykezelésen részt akar venni.
E 116 A betegállománnyal kapcsolatos orvosi jelentés (betegszabadság vagy szülési szabadság). Azon ország társadalombiztosítójának orvosa adja ki, amelyben dolgozik, és továbbítja azt az Ön társadalombiztosítójának.
E 121 Igazolás a nyugdíjas egészségügyi ellátásáról abban az esetben, amennyiben nem abban az országban él, ahol biztosítva van. Társadalombiztosító. Azon ország bármely társadalombiztosítójában adja le, amelyben él.
E 301 Igazolás azon időszakok biztosításáról, amelyet figyelembe vesznek a munkanélküli segély kiszámolásakor. Munkaügyi hivatal abban az országban, vagy országokban, ahol utoljára dolgozott.  Azon ország regionális munkaügyi hivatalában adja le, amelyben a segélyt kérvényezni szeretné.
E 303 Jogosultság a munkanélküli segély exportálására. Munkaügyi hivatal abban az országban, amelyben munkanélkülivé vált. Azon ország munkanélküli hivatalában adja le, amelyben munkát keres.
E 303/5 A külföldi segélyek juttatásáról szóló nyilatkozat (az E303 nyilatkozat része). A munkanélküli segélyek exportálásánál szükséges információk az Ön jogairól és kötelességeiről. Azon országok regionális munkaügyi hivatalainak, amelyben munkát keres, teszi lehetővé a segély összegének jelentését, amelyet ott kapott. Munkaügyi hivatal, abban az országban, ahol munkanélkülivé vált. Azon ország munkanélküli hivatalában adja le, amelyben munkát keres.
E 401 Nyilatkozat a családról annak érdekében, hogy az adott állam kiszámolja a családi pótlékot. Ezt a nyilatkozatot azon migráns dolgozók használják ki,  akik családja még a szülőországukban él, illetve a határon túli dolgozók. Azon ország adja ki, amelyben az Ön családja él. Azon ország felelős hivatalaiban adja le, amelyben dolgozik.

Kettős adóztatás

Notice: Trying to get property of non-object in /home/deployer/rakuskopraca.sk/wp-content/plugins/fusion-core/admin/page-builder/classes/class-shortcodes-parser.php on line 93

A kettős adóztatás veszélye akkor áll fenn, amennyiben két országnak is joga van adóztatni, mivel például:

Bár ezekben az esetekben tartózkodási helyének adótörvényei érvényesek, azonban lehetséges, hogy adót fizetni köteles lesz a másik államban is.

Szerencsére az Európai Unió államainak többsége szerződést kötött a kettős adóztatás elkerüléséről. Ezen szerződések szerencsére elkerülik a kettős adóztatást:

 • több kétoldalú adószerződések alapján az az adó, amelyet abban az államban fizetett, ahol dolgozik, ellentételezi azt az adót, amelyet abban az államban kell kifizetnie, ahol tartózkodik,
 • más esetekben a jövedelem, amelyet abban az országban kapott, ahol dolgozik, csupán ebben az országban adózható és tartózkodási helyén felszabadított az adózástól.

Szlovákiában a kettős adóztatás elkerülését a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között aláírt Szerződés a kettős adóztatás kikerüléséről szóló szerződés biztosítja be a jövedelem és a vagyonadók területén, amely 1978-ban lépett érvénybe.

Az adókulcsok e két államban valószínűleg eltérőek lesznek.  Amennyiben az adókulcs magasabb abban az államban, ahol dolgozik, Ön a végleges adót fizeti, s azt abban az esetben is, ha ez az adó beszámolódik  azon adó ellenében, amelyet a tartózkodási helyén kell kifizetnie, vagy ha tartózkodási helye felszabadítja Önt bármilyen további adózás alól.

Ahhoz, hogy kérvényezhesse a kettős adózás elkerülését, valószínűleg fel kell mutatnia , hogy hol tartózkodik, és hogy a jövedelméből már adózott. Ezért tudja meg az illetékes adóhatóságknál, hogy milyen dokumentumokat és iratokat szükséges benyújtani.

 

Mely ország adóztathatja meg?

Az EU állampolgárok számára, akik szülő-államukon kívül élnek, dolgoznak és tartózkodnak, nem léteznek egész-európai törvények a jövedelem adóztatásáról.

Az ország, ahol adóügyi illetékes, általában az egész jövedelmét megadóztathatják bárhol a világon, amelyek foglalkoztatási, magánvállalkozói vagy más eredetűek. Ezen jövedelmek közé tartozik a fizetés, a nyugdíj, a segély, tulajdon, vagy más forrásból, vagy tőkenyereség értékesítéséből eredő jövedelmek, s azt a világ bármely országában.

Bár minden országnak saját adózási meghatározása van:

 • adóilletőségűnek abban az államban számít, ahol egy évben több mint 6 hónapot tartózkodik;
 • amennyiben más EU államban egy évben kevesebb, mint 6 hónapot tartózkodik, akkor általában a szülő-országában marad adóilletékes.

Egyenlő bánásmód

Az EU szabályai szerint, függetlenül attól, hogy melyik EU államban számít adóilletékesnek, ugyanolyan adókötelességeinek kellene lennie, mint az adott állam lakosai, és ugyanolyan feltételekkel. Például abban az államban, ahol adóilletékes, vagy ahonnan az egész vagy szinte az egész jövedelme ered, a következőekre jogosult:

 • minden családi ellátás és adócsökkentés a gyermekfelügyelet költségeire, s azt akkor is, ha más EU államban keletkeztek azok,
 • minden adócsökkentés a jelzáloghitel kamataiból, s azt olyan ingatlan esetében is, amelyet más EU államban birtokol,
 • közös házaspári adótartozás, amennyiben ez ebben az országban lehetséges.

 

 

 

Forrás: https://europa.eu/index_sk.htm

A külföldi munkavállalás mellet döntött? Szeretné tudni mi mindenre van szüksége a kiutazáshoz?

Ha nem kedveli a hatóságokon való hosszadalmas ügyintézéseket,  és egy olyan lehetőséget keres, amely a papírmunkák elintézésének minden terén segít,  az olyan HR cégeket ajánljuk figyelmébe, amelyekre professzionális szinten számíthat. Szlovákia egyik legnagyobb vállalata az ATENA – PERSONAL CONSULTING s.r.o. , Mi  minden formalitásban segítünk Önnek, hogy utazása kellemesen és nyugalomban teljen.

Szükséges dokumentumok listája

 

 • Győződjön meg személyi igazolványa érvényességéről
 • Érdeklődje meg, milyen (munkavállaláshoz szükséges) engedélyekre van szüksége az adott országban lévő tartózkodáshoz.
 • Hivatalosan fordított erkölcsi bizonítvány
 •  Minden olyan okmány amely igazolja az Ön személyi állapotát pl. házasságlevél, születési anyakönyvi kivonat.

 

 

 • Leghatásosabb, ha egy elismert munkaközvetítő ügynökség által szerődik, amely bebiztosítja a megfelelő  munkakörülményeket, a bérezés magasságát, a fizetés módját, a kötelező járulékok befizetését, munkavégzés helyét, munka jellegét, munkaviszony hosszát …
 • Az adott ország nyelvére hivatalosan  lefordított szakami tapaszatalait igazoló okmányok eredeti példányai
 •  Oklevelei eredeti példányai, és szakmai alkalmasságát igazoló tanúsítványok,
 •   Az ügynökség az Ön szakmai alkalmassága alapján megállapítja, hogy az adott osrszág területén szükséges-e  honosítani képesítését
 • Az adott ország területén érvényes vezetői engedély
 •    Aktuális fénykép ( ideális nagyság útlevél fénykép méret)
 • Okmányai és a képesítés megszerzéséről szóló tanúsítványai  hivatalos fordítása. Kérelmezés ellenében az ügynökség is bebziztosítja a szolgáltatást.

Szükséges formalitások

Külföldi munkavállalásának szándékáról értesítsen minden érintett intézményt. Ne feledje, hogy beszámolási kötelezettséggel tartozik például a tarsadalalombiztosítóval szemben. Többekközött ezt a szolgáltatást is biztosítja a munkaközvetítő.

 

 • Értesítse családját, barátait minden fontos hivatalt új elérhetőségeiről , hogy az Önnek szánt  posta, új címére érkezzen
 • Rendelkezzen legalább egy hónapra elegendő (vagy a hazautazáshoz elegendő) anyagi tartalékkal,
 • Minden professzionális munkaközvetítő köteles segítséget nyújtani a kijutásban, bizonyos cégek, pl. az ATENA- PERSONAL CONSULTING s.r.o. , akár az Ön által meghatározott helyről is bebiztosítja a szállítást.

Társadalombiztosítás

Számos EU tagállamban, ezáltal Ausztriában is , kötelező a szociális alapba való  regisztráció. A nemzetközi együttműködés megkönnyítésére az EU-n belül az ugyn. E-formanyomtatvány szolgál. Ezek a formanyomtatványok tartalmaznak minden olyan információt, amelyek az Ön jogai és a juttatásai alátámasztására szükségesek. A nyomtatványokat  még a kiutazás előtt ajánlott igényelni  az illetékes hatóságoktól – azaz a Társadalombiztosítítótól. Ezt a későbbiekben az ideiglenes lakóhely alapján fel szükséges  tüntetni az illetékes hatóságoknak. Természetesen, egy profeszionális  munkaközvetítő  e téren is segítségetnyújt.

Egészségügyi alapellátás

 • Ha átmeneti tartózkodása alatt az  Európai Únió  tagállamain belül váratlanul megbetegszik, baleset éri, jogosult az egészségügyi ellátásra. Az utazás előtt szükséges meglátogatni az illetékes egészségügyi biztosítót, amely kiadja a már megerősített nyomtatványokat- E 106 SK, E 109 SK, E 120 SK, E 121 SK, E 112 stb. és más úgynevezett igényelhető dokumentumokat is . E nyomtatványok alapján jogostult a költségek teljeskörű fedezésére, és a teljeskörű egészségügyi ellátásra amelyet az otthoni egészségügyi alap is biztosít.
 • A külföldi  egészségügyi  ellátások meggkönnyítésére érdemes kérelmezni a  Európai Egészségbiztosítási Kártyát, ammellyel igazolható, hogy   valamely tagállam egészségügyi rendszerében jelen van, jogosult az azonnali egészségügyi ellátásra, az adott ország területén.
 • Az Európai Únión belüli közvtelen egészségügyi ellátás bizosításához részvételi a díjak befizetése  szükséges.  Ha ki akarja kerülni a részvételi díjak törlesztését, figyelmébe ajánljuk még a kiutazás előtt megkötni utazási biztosítását.
 • Ne feledje meglátogatni  háziorvosát ha, csak vényre kapható gyógyszereket szed, vagy krónikus betegségben szenved,
 • Az egészségügyi ellátás költségek törlesztését még külföldi tartózkodása alatt igényelheti, az EU-n belül (de kívül is). Ha ezt a lehetőséget elhalasztja, hazajövetele után lehetősége nyílik az összeg térítésének igénylésére készpénz formájában is. Az érintett egészségügyi biztosító kirendeltségén a szükséges dokumentumok kitöltése után mellékeli :
  • az eredeti nyugtát,
  • az ellátásól szóló igazolást, a kezelések dokumentációit, a felírt gyógyszerek listáját
  • más, az ellátás igazolásáról szóló dokumenumot, melyeket az ellátás során kézhez kapott.

A hazautazás után

 

 • Teljesíteni a jogszabályokból eredő bejelentési kötelezettségét  a Társadalombiztosíttónál,
 • Ha munkát keres, a munkaügyi, szociális és családügyi hivataloknál is bejelentkezhet, ahol dokumentálnia kell előző munkatapasztalatait.
 • A munkaviszony befejezése után, az adott országban, lehetősége nyílik a munkanélküli ellátás kérelmezésére. Ahhoz, hogy az ellátásokat megkjapja, meg kell felelnie az adott ország jogszabályzati előírásainak.
 • Visszatérése után 7 munkanapon belül szükséges jelentkeznie a  munkaügyi, szociális és családügyi hivataloknál .
 • Hazatérése után mindnen évben köteles bejelenteni  adókötelességeit. Az adóbevallás kötelezettségére hatást gyakorló tényező elsősorban az, hogy volt-e valamilyen külföldről bejövő jövedelme, valamint hogy Szlovákián belül Teljesen vagy Nem teljesen adóköteles.
 • Az adóbevallás kidolgozásával Szlovákia vagy/és Ausztria területén a segítségére lehet  személyes adótanácsadója, vagy regisztlálhat oldalunkon, és professzionális, tapasztalt személyzetünk segít a problémák megoldásában.

 

Szülők és gyermekek gondozása hazánkban és Európában

A szülői szabadság alapvető eszköz a kisgyermekek ellátásához. Paraméterei jelentős hatással vannak a szülők életére.  Mit nyújt és mit nem egy ilyen szabadság, attól függ, hogy a partnereknek egy vagy több gyermekük lesz-e, és hogy melyikük folytatja pályafutását a gyermek születése után. A fiatalok attól félnek a legjobban, hogy a gyermek születése után csökken az életszínvonaluk és hatályon kívül helyezi egyes életkori terveiket.

Eszt a két tényezőt követik más típusu félelmek : munkahely elvesztése…(kutatás által bizonyított). Ezért fontos az olyan családpolitika elérése ,amely nem akadályozná a családi háttér megteremtését.

Ha a család nem képes bebiztosítani a gyerek ellátását, súlyos pénzügyi helyzetbe kerülhet. Meg kell fizetni a gyermekgondozás kereskedelmi árat, vagy a nőnek, fel kel adnia ideiglenesen munkáját.

A gyermek gondozását nagy mértékben könyebbé teheti a munkáltató. Ő támogatást tud nyújtani különféle formákban, pld. szabad munkaidő, biztosítás ,iskola vagy bölcsöde támogatása és egyéb támogatás formái.

Érdekes különbségek az európai országokban:

Más európai országokban különböző rendszerek vannak a gyermekgondozás és a szülői szabadsággal kapcsolatban. Például, anyák Spanyolországban, Hollandiában, Franciaországban és Észtországban megkapják a korábbi fizetés100% -át . A jelenlegi tendencia az, hogy csökkenjen a szülői szabadság teljes időtartama, és a  lehető legkisebb veszteséggel legyen a családi jövedelemre.

 

Például Portugáliában a szülési és apasági szabadság kötelező. Szülőnek joga van három hónap szülői szabadságra amelyet egyik vagy mindkét szülő váltakozva vehet igénybe. Bulgáriában, az apának joga van a gyermeknek születése után 15 nap fizetett szabadságra, ha viszamenőleg legaláb egy évig volt betegbisztosítása. Dániában, a szülők 14 –hetes szülési szabadságra jogosultak, asztán további 32 hét szülői szabadságot vehetnek ki.

 

Hogyan törődnek a szülőkről és a gyermekekről az Európai Únió más országaiban ?

Česká republika
V susednej Českej republike má na poberanie rodičovského príspevku na najmladšie dieťa v rodine nárok jeden z rodičov. Kým pre priznanie materského je nutné splnenie zákonných podmienok, nárok na rodičovský príspevok má rodič bez ohľadu na majetkové pomery či výšku príjmu.

Csehország

Csehországban a szülői hozzájárulást a legfiatalabb gyermekre a családban jogosult az egyik szülő kapni.

 

Ausztria

A családpolitikát iletően Ausztria a legbőkezűbb Európában. Szülési szabadság megkezdése nyolc héttel a várható szülés időpontja előt. Szülői szabadság időtartama legfeljebb a gyermek második éves koráig. A támogatás három változatban kapható: 15 hónap 20 hónap vagy az első 30 hónapban.

Lengyelország

Nagy a kockázata a gyermekszegénységnek, a megfelelő gyermekfelügyelet hiányának és az alacsony születési indexnek. Szülői szabadságot igénybe lehet venni három évig a gyermek születésétől a negyedik évének betöltéséig. Egyszeri pótlék  jár a gyermek születésekor.

Magyarország

Anyasági támogatás a bruttó átlagkeresetnek a 70% -át képviseli. Ha a szülő támogatást akar kapni , egy évig a gyermek születésétől nem dolgozhat. Az anyasági támogatás egy egyszeri juttatás, melyet a baba megszületése után lehet igényelni. Összege évente változhat. 2014-ben egy gyermek után 64 125 Ft, ikrek esetében pedig 85 000 Ft jár. Igényelni csak akkor lehet, amikor a baba TAJ kártyája elkészült, ami 2-3 hetet is igénybe vehet

Franciaország

A Francia családtámogatás alapja a családi hozzájárulás. Az anyasági segély ugyan anyi mint az előző kereset. Az apák jogosultak 11 teljes munkanap értékét megkapni. Egyszeri szülési hozzájárulás az országban 894 euró, illetve 1788 €, havi ellátás a szülőnek, aki egyedül él, jövedelem szerint, és a gyermekek száma szerint. Egy gyermekre 778 euró. Családi ellátások több gyermekes családok esetében 124 eurónál kezdődnek havonta, két gyermekre . 282 € három gyermekre és 159 € minden további gyermekre.

 

Svédország

A fizetett szülői szabadság mindkét szülő áramfelvétele maximum 16 hónapos gyermekenként. Egyre 13 hónap szülő 80% -a korábbi keresetének. Minden szülőnek át nem ruházható joga van arra, hogy két hónap fizetett szülői szabadságot vegyen igénybe. A fennmaradó  hónapokat az apa és az anya bármilyen módon eloszthassák maguk közöt. Legfeljebb 18 hónapig jogosult a szülő teljes munka szabadságot igénybe venni. Akkor a szülők jogosultak a 25 százalékos munkaidőre a gyermek 8 éves koróaig vagy az első osztály befelyezéséig.

 

E106-os nyomtatvány? Nem kell félni. Visszatéríti a pénzét!

Az Európai szabályozás nem teszi lehetővé hogy egy magánválalkozó két jogalkotáson vegyen részt. Erre szolgál a PDA1-es (azaz E 106) nyomtatvány, mely rögzíti a munkahelyi jogszabályokat , azaz a tagálamok és a szabályozás értelmében a munkáltató köteles teljesíteni a járulékok fizetésének kötelességét.

Ami jelentősen megkönnyíti ezt a folyamatot az hogy viszamenőleg is kérvényelni lehet eszt a nyomtatványt.Az E106-os nyomtatvány egészségügyi ellátásra való jogosultság igazolása azoknak az esetében, akik nem abban az országban élnek, ahol biztosítottak.A nyomtatványok kiadása hatósági ügy, amelyet az Európai Unió kötelezően alkalmazandó aktusa szabályoz. Az ügyfél által a magyar egészségbiztosítási szerveknél indított eljárásra az általános ügyintézési határidő (30 nap) alkalmazand

A jogzsabályok alapján a Szlovák munkáltató kötelessége teljesíteni kötelezettségeit Szlovákiában és az Osztrák válalkozónak  kötelessége teljesíteni Ausztriában.

Mi után ki lett adva az E 106-os nyomtatvány a válalkozőnak jogában áll megkapni a már kifizetett járulékokat Ausztriában.

Az E-106 jelű nyomtatvány feljogosít arra, hogy a külföldön biztosítással rendelkező személy, illetve családtagjai betegség- és anyasági biztosítás alapján járó természetbeni juttatásokban részesüljenek.

 

Ako požiadať o rodinné prídavky v Rakúsku? Poďme nato!

Formuláre, ktoré sú aj v slovenčine slúžia iba ako vzor a pomôcka pri vypĺňaní, na úradoch aj v školách je samozrejme potrebné vyplniť nemecké tlačivá.

1. prípad – opatrovateľka poberá prídavky IBA v Rakúsku (teda Soc. poisťovňa na SR jej odňala nárok na základe rak. živnosti)

Najrýchlejšou cestou ako získať rodinné prídavky v Rakúsku, je dať si osobne potvrdiť pozastavenie rodinných prídavkov na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Použije sa formulár *E411*. Je lepšie, ak si žiadateľ nechá tento formulár potvrdiť na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne a použije formulár v nemeckom jazyku. Sociálna poisťovňa vyplní časť B. Predložiť treba aj *rakúsky živnostenský list* a *potvrdenie o pobyte*.

*Podklady a formuláre potrebné pre podanie žiadosti o rodinné prídavky.*

– Žiadosť – *Beih1 – Antrag auf Familienbeihilfe** -* možné vyplniť v PC a vytlačiť alebo vytlačiť a vyplniť ručne.

*E411-SK (slov. vzor) E411-DE -* na vytlačenie (potvrdzuje Sociálna poisťovňa)

– Vyplnený formulár *E401 * (potvrdzuje UPSVaR, úsek štátnych sociálnych dávok)*

*
– Rodné listy detí – preložené do NJ
– Kópia živnostenského listu
– Kópia OP
– Rozvodový list (právoplatné rozhodnutie súdu) (alebo sobášny list, ak
manžel/ka nemá na SR priznané rod. príd.) – preložené do NJ
– U školopovinných detí potvrdenie o návšteve školy – v NJ
– U študujúcich detí potvrdenie o štúdiu na formulári *E402* v NJ. Škola
potvrdí časť B na tomto formulári. Formulár v SJ nájdete tu-*E402 v SJ*

2. prípad – na SR ostávajú priznané rod. prídavky (či už samotnej opatrovateľke alebo manželovi) – v Rakúsku sa žiada iba o doplatenie rozdielu

Vydatým matkám, alebo matkám žijúcim v spoločnej domácnosti s partnerom sú vyplácané rodinné dávky 1 x ročne, so spätnosťou 1 rok dozadu. Do úvahy sa berie kalendárny rok. O vyplatenie rodinných prídavkov je potrebné každý rok požiadať.

V prípade, že rodinné prídavky poberá na Slovensku manžel/ka, je potrebné požiadať o vyplatenie rozdielu v dávkach – Differenzzahlung. Použije sa formulár *Beih38*. V tomto prípade je potrebné k žiadosti o rodinné
prídavky predložiť aj *potvrdenie o príjme manžela a o výške vyplatených prídavkov za uplynulý kalendárny rok*. Potvrdzuje to na formulári *E411*príslušná pobočka soc. poisťovne po predložení potvrdenia o výške príjmu.

– Vydaté matky z deťmi musia predložiť aj sobášny list preložený v nemčine
– vdovy úmrtný list manžela/manželky v nemčine

– je možné aj požiadať o príplatok na postihnuté dieťa (*stupeň postihnutia musí byť min. 50% a dieťa nesmie byť v stave, aby samého seba vedelo uživiť
– potvrdenie o postihnutí dieťaťa vystavuje odborný lekár na formulári E407*). O príplatok pre postihnuté dieťa je potrebné požiadať osobitne na formulári *Bei3* (samozrejme je potrebné zaslať najprv „normálnu” žiadosť o rod. príd., teda buď formulár Beih38 alebo Beih1).

O rodinné prídavky a o príplatok na postihnuté dieťa je možné požiadať aj spätne a to až do piatich rokov od dátumu podania žiadosti.

V oboch prípadoch je k žiadosti o rodinné prídavky potrebné si pripraviť aj:

– zmluvu – Werkvertrag uzatvorenú s rodinou (pacientom príp. zákonným zástupcom) príp. to môže byť aj písomné prehlásenie pacienta, alebo jeho zákonného zástupcu o výkone opatrovateľskej činnosti za dané obdobie.
– faktúry príp. iné príjmové doklady ako dôkaz o skutočnom vykonávaní živnosti
– potvrdenie o existujúcom povinnom sociálnom poistení – potvrdenia o zaplatení poistného (vyplatené šeky od SVA príp. potvrdenie z SVA o vzniku poistenia, alebo potvrdenie o tom, že na poistnom nie je žiadny dlh)**

Usmernenie DR SR k problematike zdaňovania príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z opatrovateľskej činnosti vykonávanej na území Rakúskej republiky na základe živnostenského oprávnenia

Usmernenie DR SR k problematike zdaňovania príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z opatrovateľskej činnosti vykonávanej na území Rakúskej republiky na základe živnostenského oprávnenia
Podľa § 2 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov”) predmetnom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Príjmy z podnikania uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov plynúce zo zdrojov na území Rakúskej republiky sa na účely zdanenia považujú za príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území Rakúskej republiky. Podľa § 17 ods. 14 zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je aj základ dane stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí s výnimkou, ak základom dane stálej prevádzkarne je daňová strata, o ktorú podľa legislatívy štátu, v ktorom je zdroj príjmu, možno znižovať základ dane. Základom dane daňovníka je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky, na zistenie ktorého sa použijú ustanovenia § 17 až 29. Pri splnení podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov môže daňovník uplatniť daňové výdavky paušálne, spôsobom uvedeným v ustanovení § 6 ods. 10. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
Podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov daňovník je účtovnou jednotkou. Daňovník nie je povinný na území Slovenskej republiky viesť účtovníctvo, ak na účely zistenia základu dane nepreukazuje svoje daňové výdavky, ale si tieto uplatňuje paušálnym spôsobom podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.. Podľa § 45 zákona o dani z príjmov a článku 23 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku č. 48/1979 Zb. (ďalej len „zmluva“) dvojitému zdaneniu predmetných príjmov sa zamedzení uplatnením metódy vyňatia príjmov.
Podmienky vymedzujúce zdaniteľnosť ziskov podniku rezidenta Slovenskej republiky na území Rakúskej republiky sú uvedené v článku 7 zmluvy. Ak v konkrétnom prípade príjmy rezidenta Slovenskej republiky z podnikateľskej činnosti môžu byť podľa predmetného ustanovenia zmluvy zdanené na území Rakúskej republiky, sú na území Slovenskej republiky vyňaté zo zdanenia bez ohľadu na ich efektívne zdanenie na území Rakúskej republiky. Bez ohľadu na uplatnenú metódu vylúčenia dvojitého zdanenia, ak sú splnené podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov, daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je povinný podať na území Slovenskej republiky daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky „celosvetové“ zdaniteľné príjmy.
Vypracovalo:
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oddelenie metodiky zdaňovania v obl. medzinár. daň. vzťahov február 2009

Vypracovanie daňového priznania na Slovensku a v Rakúsku

Vznik daňovej povinnosti

Príjmy opatrovateľov sa zaradzujú, podľa zákona o dani z príjmu (EStG 1988), medzi príjmy z prevádzky (Gewerbebetrieb). Miesto , kde má opatrovateľ prihlásenú živnosť sa považuje za sídlo prevádzky. S pravidla je to klient, u ktorého je vykonávaná podnikateľská činnosť (nie je to ale pravidlom) . Pri príjmoch z prevádzky je každá SZČO považovaná za daňovníka z neobmedzenou daňovou povinnosťou. Dôležité je, že pri neobmedzenej daňovej povinnosti je výška nezdaniteľného príjmu v Rakúsku vo výške 11.000€ (platí od r.2009) – Pri obmedzenej daňovej povinnosti je to len 2 000€. Pri prekročení tejto hranice vzniká automatický povinnosť podania daňového priznania z dani z prímu a povinnosť odviesť daň. Termín na podanie daňového priznania je 30.Apríl v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom boli dosiahnuté príjmy.
Kedy vzniká povinnosť podať daňové priznanie
Podať daňové priznanie je povinná každá osoba s neobmedzenou, ale aj s obmedzenou daňovou povinnosťou a to vtedy ak:
• je na podanie vyzvaná príslušným finančným úradom (§ 42 Abs. 1 Z 1 EStG 1988), t.z. keď je jej poštou doručená výzva, alebo sú jej poštou doručené daňové formuláre.
• v prípade dosiahnutých príjmov, ktoré automaticky podliehajú zdaneniu (§ 42 Abs. 1 Z 2 EStG 1988)
• v prípade, ak čistý príjem je vyšší ako 11.000€ pri neobmedzenej daňovej povinnosti (§ 42 Abs. 1 Z 3 EStG).
• v prípade súbehu príjmov zo závislej a nezávislej činnosti
• v prípade príjmov zo závislej činnosti a iných príjmov vyšších ako 730eur, ak je celkový príjem vyšší ako 12.000eur
• v prípade, ak už bolo daňovníkovi pridelené daňové číslo

Daňové bonusy v Rakúsku
Každý zamestnanec v Rakúsku ako aj samostatne zárobkovo činné osoby majú za určitých podmienok nárok na rôzne bonusy.
Pre poberateľov rodinných prídavkov je to napr. daňový bonus na dieťa-Kinderabsetzbetrag. Od roku 2009 je výška bonusu 58,40eur na mesiac na každé dieťa. O tento nie je potrebné zvlášť požiadať, pretože sa automaticky vypláca k rodinných prídavkom, ako aj k doplateniu rodinných prídavkov(Differenzzahlung).
Okrem toho si môžu samoživitelia rodín(Alleinverdiener) a samoživitelia detí(Alleinerzieher) uplatniť ďalšie bonusy, ktorých výška závisí od výšky príjmu a počtu vyživovaných detí v spoločnej domácnosti. Tieto bonusy sa v prípade príjmov pod hranicou daňovej povinnosti vyplácajú ako negatívna daň.
Výška daňového bonusu pre samoživiteľov rodín-Alleinverdiener:
– určený pre rodiny ak je partner/ka – manžel/manželka nezamestnaný/á príp. príjem neprekročil sumu 6.000eur za kalendárny rok

• bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00€ ročne
• bonus s príplatkom na dve deti: 669,00€ ročne
• bonus s príplatkom na tretie dieťa: 889,00€ ročne
na každé ďalšie dieťa +220,00 €
Výška daňového bonusu pre samoživiteľov detí-Alleinerzieher:
– určený pre osamotených rodičov a vyživovateľov detí – slobodné a rozvedené matky a otcovia a vdovy
• bonus s príplatkom na jedno dieťa: 494,00€
• bonus s príplatkom na dve deti: 669,00€
• bonus s príplatkom na tri deti: 889,00€
• bonus s príplatkom na štyri deti: 1 109,00€
na každé ďalšie dieťa +220,00€
• Poberatelia rodinných prídavkov si môžu uplatniť ešte zníženie základu dane a to o sumu vo výške 220€ na každé dieťa -Kinderfreibetrag, na ktoré boli vyplácané rodinné prídavky min. za 7 mesiacov v kalendárnom roku – táto podmienky platí aj pre uplatnenie si nároku na prvé dva bonusy.
Daňový bonus na Slovensku
Na Slovensku je možné takisto získať daňový bonus. Nárok na daňový bonus majú daňovníci, ktorý spĺňajú podmienky podľa § 33 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.
Výška daňového bonusu je do 31.6.2011 vo výške 20,02€ a od 1.7.2011 20,51€ mesačne na každé vyživované dieťa, žijúce s daňovníkom v spoločnej domácnosti. (ročne 243,18€).

Usmernenie DR SR k problematike zdaňovania príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z opatrovateľskej činnosti vykonávanej na území Rakúskej republiky na základe živnostenského oprávnenia

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) predmetnom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí. Príjmy z podnikania uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov plynúce zo zdrojov na území Rakúskej republiky sa na účely zdanenia považujú za príjmy z činností vykonávaných prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej na území Rakúskej republiky. Podľa § 17 ods. 14 zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je aj základ dane stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí s výnimkou, ak základom dane stálej prevádzkarne je daňová strata, o ktorú podľa legislatívy štátu, v ktorom je zdroj príjmu, možno znižovať základ dane. Základom dane daňovníka je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky, na zistenie ktorého sa použijú ustanovenia § 17 až 29. Pri splnení podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov môže daňovník uplatniť daňové výdavky paušálne, spôsobom uvedeným v ustanovení § 6 ods. 10. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
Podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretí bod zákona č. 431/ 2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov daňovník je účtovnou jednotkou. Daňovník nie je povinný na území Slovenskej republiky viesť účtovníctvo, ak na účely zistenia základu dane nepreukazuje svoje daňové výdavky, ale si tieto uplatňuje paušálnym spôsobom podľa § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov.. Podľa § 45 zákona o dani z príjmov a článku 23 Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku č. 48/1979 Zb. (ďalej len „zmluva“) dvojitému zdaneniu predmetných príjmov sa zamedzení uplatnením metódy vyňatia príjmov.
Podmienky vymedzujúce zdaniteľnosť ziskov podniku rezidenta Slovenskej republiky na území Rakúskej republiky sú uvedené v článku 7 zmluvy. Ak v konkrétnom prípade príjmy rezidenta Slovenskej republiky z podnikateľskej činnosti môžu byť podľa predmetného ustanovenia zmluvy zdanené na území Rakúskej republiky, sú na území Slovenskej republiky vyňaté zo zdanenia bez ohľadu na ich efektívne zdanenie na území Rakúskej republiky. Bez ohľadu na uplatnenú metódu vylúčenia dvojitého zdanenia, ak sú splnené podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zákona o dani z príjmov, daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou je povinný podať na území Slovenskej republiky daňové priznanie, v ktorom uvedie všetky „celosvetové“ zdaniteľné príjmy.
Vypracovalo:
Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oddelenie metodiky zdaňovania v obl. medzinár. daň. vzťahov február 2009

Title

Go to Top