Ebben a cikkben egyértelmű áttekintést kap az E típusú nyomtatványokról, az Európai Uniós tagállamok és Svájc területén történő szociális bebiztosítás érdekében. Amennyiben bajlódik a kitöltésükkel és a beadásukkal, akkor szivesen seggítünk Önnek. Elegendő beregisztrálni nálunk és felvenni velünk a kapcsolatot.

Nyomtatvány Célja A kiadó szervezet és felhasználása
E 101 Nyilatkozat az érvényes jogszabályokról. Amennyiben be szeretné bizonyítani, hogy más EU államban fizet járulékokat – például, ha külföldre van kiküldve, vagy egyszerre több államban dolgozik. Arról, hogy mely szervezet adhatja ki ezt a dokumentumot a Regionális Kapcsolattartó Irodától kap információt.
E 102 Jogosultság az alkalmazott kiküldetésének meghosszabbítására. Abban az esetben hasznos, amennyiben a munkavégzés hosszabb időt kíván, mint 12 hónap. Arról, hogy mely szervezet adhatja ki ezt a dokumentumot a Regionális Kapcsolattartó Irodától kap információt.
E 104 Egy országban történő munka, biztosítás és tartózkodás nyilvántartása. A migráns és a határon túli munkások számára ez a nyomtatvány lehetővé teszi a hozzáférést az egészségügyi biztosításhoz abban az országban, amely követeli a ledolgozott időszak nyilvántartását. Társadalombiztosító. Adja le azon ország társadalombiztosítójában, amelyben dolgozik.
E 106 Igazolás az egészségügyi ellátás jogosultságáról, abban az esetben, amennyiben nem abban az országban él, ahol biztosítva van. Ezt a nyomtatványt főleg a határon túli dolgozók, az állami alkalmazottak és az azoktól függő személyek használják ki. Társadalombiztosító. Adja le azon ország bármely társadalombiztosítójában, amelyben él.
E 109 Igazolás azon személyek egészségügyi ellátásának jogosultságáról, akik függnek Öntől, és nem abban az országban élnek, ahol Ön dolgozik. Ezt a nyomtatványt főleg azon migráns dolgozók használják ki, akik családja még mindig a szülőországban él. Társadalombiztosító. Az Öntől függő személyeknek, azon ország társadalombiztosítójában kell leadniuk, amelyben élnek.
E 112 Jogosultság tervezett orvosi ellátásra más EU államban vagy EFTA-ban. Ugyanolyan ellátásra jogosult, mint az adott állam lakosai. Lehetséges, hogy a költségek egy részét előre ki kell fizetnie. Társadalombiztosító. Azon ország társadalombiztosítójában adja le, amelyben a gyógykezelésen részt akar venni.
E 116 A betegállománnyal kapcsolatos orvosi jelentés (betegszabadság vagy szülési szabadság). Azon ország társadalombiztosítójának orvosa adja ki, amelyben dolgozik, és továbbítja azt az Ön társadalombiztosítójának.
E 121 Igazolás a nyugdíjas egészségügyi ellátásáról abban az esetben, amennyiben nem abban az országban él, ahol biztosítva van. Társadalombiztosító. Azon ország bármely társadalombiztosítójában adja le, amelyben él.
E 301 Igazolás azon időszakok biztosításáról, amelyet figyelembe vesznek a munkanélküli segély kiszámolásakor. Munkaügyi hivatal abban az országban, vagy országokban, ahol utoljára dolgozott.  Azon ország regionális munkaügyi hivatalában adja le, amelyben a segélyt kérvényezni szeretné.
E 303 Jogosultság a munkanélküli segély exportálására. Munkaügyi hivatal abban az országban, amelyben munkanélkülivé vált. Azon ország munkanélküli hivatalában adja le, amelyben munkát keres.
E 303/5 A külföldi segélyek juttatásáról szóló nyilatkozat (az E303 nyilatkozat része). A munkanélküli segélyek exportálásánál szükséges információk az Ön jogairól és kötelességeiről. Azon országok regionális munkaügyi hivatalainak, amelyben munkát keres, teszi lehetővé a segély összegének jelentését, amelyet ott kapott. Munkaügyi hivatal, abban az országban, ahol munkanélkülivé vált. Azon ország munkanélküli hivatalában adja le, amelyben munkát keres.
E 401 Nyilatkozat a családról annak érdekében, hogy az adott állam kiszámolja a családi pótlékot. Ezt a nyilatkozatot azon migráns dolgozók használják ki,  akik családja még a szülőországukban él, illetve a határon túli dolgozók. Azon ország adja ki, amelyben az Ön családja él. Azon ország felelős hivatalaiban adja le, amelyben dolgozik.