Centrálny kontakt pre Slovensko: +421 917 317 875

Centrála Banská Bystrica

+421 917 317 875
Otváracie hodiny:
8:00 – 17:00 hod.

ATENA- PERSONAL CONSULTING s.r.o.

Námestie SNP 14, Banská Bystrica (1.poschodie)

Pobočka Bratislava

+421 908 904 352
Otváracie hodiny:
9:00 – 17:30hod.

ATENA- PERSONAL CONSULTING s.r.o.

Stromová 4, Bratislava 831 01 (1.poschodie)

Pobočka Košice

+421 908 723 889
Otváracie hodiny:
8:00 – 16:30

ATENA- PERSONAL CONSULTING s.r.o.

Mlynská 27, Košice 040 01 (2.poschodie)

Pobočka Revúca

+421 911 871 870
Otváracie hodiny:
8:00 – 16:00

ATENA- PERSONAL CONSULTING s.r.o.

Komenského 40, Revúca 050 01  (4.poschodie)