V tomto článku Vám poskytneme jasný prehľad formulárov typu E pre sociálne zabezpečenie v rámci štátov Európskej únie a Švajčiarska. Pokiaľ si s nimi neviete poradiť, s ich vypĺňaním a podávaním Vám radi pomôžeme. Stačí, keď sa u nás zaregistrujete a budete nás kontaktovať.

Formulár Účel Vydávajúci orgán a použitie
E 101 Vyhlásenie o platných právnych predpisoch. Ak chcete preukázať, že platíte sociálne príspevky v inej krajine EÚ – napríklad, ak ste vyslaný do zahraničia alebo súčasne pracujete vo viacerých krajinách. Informácie o tom, ktorý orgán môže tento dokument vydať, získate od regionálneho styčného úradu.
E 102 Oprávnenie na predĺženie vyslania pracovníka. Užitočné v prípade, že vykonanie práce si vyžiada viac ako 12 mesiacov. Informácie o tom, ktorý orgán môže tento dokument vydať, získate od regionálneho styčného úradu.
E 104 Záznam všetkých období zamestnania, poistenia a pobytu v jednej krajine. Migrujúcim a cezhraničným pracovníkom tento formulár umožňuje prístup k zdravotnému poisteniu v krajine, ktorá vyžaduje záznamy o odpracovanom období. Zdravotná poisťovňa.Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej pracujete.
E 106 Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežijete v krajine, v ktorej ste poistený. Tento formulár využijú najmä cezhraniční pracovníci, štátni zamestnanci a od nich závislé osoby. Zdravotná poisťovňa.Predložte ho ktorejkoľvek zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.
E 109 Osvedčenie o nároku na zdravotnú starostlivosť pre osoby, ktoré sú od vás závislé a nežijú v krajine, v ktorej pracujete. Tento formulár využijú najmä migrujúci pracovníci, ktorých rodiny stále žijú vo svojej domovskej krajine. Zdravotná poisťovňa.Osoby, ktoré sú od vás závislé, ho musia preložiť zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijú.
E 112 Oprávnenie na získanie plánovaného lekárskeho ošetrenia v inej krajine EÚ alebo EZVO. Máte nárok na rovnakú starostlivosť ako obyvatelia danej krajiny. Možno budete musieť zaplatiť určitú časť nákladov vopred. Zdravotná poisťovňa.Predložte ho zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej chcete podstúpiť liečbu.
E 116 Lekárska správa týkajúca sa práceneschopnosti (nemocenskej dovolenky alebo materskej dovolenky). Vydáva ju lekár zdravotnej poisťovne v krajine, v ktorej pracujete, a odosiela sa vašej zdravotnej poisťovni.
E 121 Osvedčenie o nároku dôchodcu na zdravotnú starostlivosť v prípade, že nežije v krajine, v ktorej je poistený. Zdravotná poisťovňa.Predložte ho ľubovoľnej zdravotnej poisťovni v krajine, v ktorej žijete.
E 301 Potvrdenie o obdobiach poistenia, ktoré sa zohľadňujú pri vypočítavaní dávok v nezamestnanosti. Úrad práce v krajine alebo krajinách, kde ste naposledy pracovali.Predložte ho regionálnemu úradu práce v krajine, v ktorej o dávky chcete požiadať.
E 303 Oprávnenie na export dávok v nezamestnanosti. Úrad práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.
E 303/5 Vyhlásenie o dávkach prijatých v zahraničí (časť formulára E 303). Obsahuje dôležité informácie o vašich právach a povinnostiach pri exporte dávok v nezamestnanosti. Umožňuje regionálnym úradom práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu, oznámiť výšku dávok, ktoré ste v nej dostali. Úrad práce v krajine, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.Predložte ho úradu práce v krajine, v ktorej hľadáte prácu.
E 401 Vyhlásenie o zložení rodiny na účely vypočítania rodinných dávok príslušnou krajinou. Tento formulár využijú migrujúci pracovníci, ktorých rodiny stále žijú vo svojej domovskej krajine, cezhraniční pracovníci. Vydáva ho krajina, v ktorej žije vaša rodina.Predložte ho úradom zodpovedným za rodinné dávky v krajine, v ktorej pracujete.