Cum se aplica pentru alocații familiale în Austria? Haideti să incepem!

Formuralele, care sunt, de asemenea, si  în limba slovaca servesc doar ca model sau ghid pentru completarea, în institutii și școli este, desigur, necesar completarea acestora in limba germana.

Cazul 1 – Ingrijitoarea primește indemnizații DOAR în Austria (De exemplu Societate de asigurări sociale  în Slovacia, i-a retras dreptul la ele pe baza PAF austriac)

Cel mai rapid mod de a obține indemnizații familiale în Austria este de a  a confirma personal suspendarea alocațiilor familiale în filiala corespunzătoare de asigurări sociale. Utilizați formularul de * E411 *. Este mai bine dacă solicitantul isi lasa acest formular confirmat la filiala corespunzătoare a asigurărilor sociale și utilizeaza formularul în limba germană. Societatea de Asigurări Sociale completeaza  partea B. Este necesara si prezentarea* licentei PAF * și * certificatul de rezidență * .

* Informații suplimentare și formularele necesare pentru depunerea cererii pentru alocația familiala.*

– Cerere – * Beih1 – Antrag auf Familienbeihilfe ** – * poate fi completat pe PC-ul dvs. și imprimat sau imprimat și completat de mână.

* E411-E ( model slovac) E411-DE – * pentru imprimare (confirma Institutul de Asigurări Sociale)

– Formularul *E401* completat (confirma BMASF de prestații sociale de stat) **

– Certificatele de naștere ale copiilor – traduse în limba germană

– Copie de licența PFA

– O copie a CI

– Certificatul de divort (hotărârea judecătoreasca definitiva) (sau certificatul de căsătorie, dacă

soț / soție nu are recunoscute indemnizatii de familie pe teritorilu Rep. Slovace) Tradus în limba germană

– La copiii adeverinta de la socala –  tradus in lb. germana

– In cazul copiilor aflati la facultate  este formularul E402 * * in lb. germana. Școală

confirmă partea B a acestui formular. Formularul poate fi găsit în slovaca aici- * E402 în SJ *

Cazul 2 – in Slovacia raman indemnizatiile recunoscute (fie ca atare ingrijitoarei sau soțului) – in Austria este necesară numai depunerea cererii cu privire la plata diferenței rămase

Mamelor casatorite sau mamelor, care locuiesc împreună cu partenerul, prestațiile familiale sunt plătite 1 x pe an, retroactiv cu un an. Se ține seama de anul calendaristic. Pentru plata alocațiilor familiale, este necesara depunerea cererii pentru aceasta în fiecare an.

În cazul in care alocațiile familiale primește soțul / soția in Slovacia, este necesar să se solicite plata diferenței in contributii – Differenzzahlung. Se foloseste formularul * Beih38*. În acest caz, este necesar ca la cererea pentru alocatie sa se prezinte si adeverinta de venit a sotului si adeverinta de venit din alocatii plătite pentru anul calendaristic precedent *. Acest lucru este confirmat în formularul * E411 * filiala institutiei de asigurari sociale corespunzătore prezentarea adeverintelor de venit.

– Mamele căsătorite cu copii trebuie să prezinte, de asemenea certificat de căsătorie tradus în limba germană

– vaduv certificatul de deces  soț / soție în limba germană

– Puteți cere, de asemenea, si o contributie suplimentară pentru copiii cu dizabilități (* grad de handicap trebuie să fie de minim 50% a copilului si sa nu fie în măsură să susțină financiar singur).

– adeverinta de gradul de handicap a copilului cu handicap este eliberat de catre  formularul E407 *). Pentru alocația pentru copil cu handicap trebuie să se solicite individual prin formularul  * Bei3 * (desigur trebuie trimisă în primul rând cererea „normala” pentru alocatie, adica Beih38 sau Beih1).

Pentru alocațiile pentru copil cu disabilitati se poate aplica retroactiv până la cinci ani de la data punerii în aplicare.

În ambele cazuri,la cererea de alocație familiale trebuie să se pregătească si urmatoarele:

– Contract – Werkvertrag incheiata cu familia(pacientul sau dacă este necesar reprezentantul legal.) sau poate fi, de asemenea, o declarație scrisă a pacientului sau a reprezentantului său legal cu privire la îndeplinirea activităților de asistență medicală pentru perioada confirmata.

– Facturile dacă este necesar drept ca dovadă a punerii în aplicare efectivă a PAF-ului

– Confirmarea de asigurări sociale obligatorii existente – dovada plății primei (cecuri plătit de la SVA, dacă este necesar confirmarea SVA despre apariția asigurarii, sau confirmarea că la agentia de asigurari  nu este nici o datorie.) **