Pracownicy, którzy nie mieli żadnych innych dochodów oprócz dochodu z pracy dla swojego pracodawcy, mogą zamiast składania zeznania podatkowego żądać pracodawcę o roczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy. Trzeba tak zrobić do 15 lutego.
O roczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy trzeba żądać w wypadku, gdy w poprzednim roku mieliście dochody z pracy zależnej (np. praca na umowę o pracę na cały etat, na krótszy etat) i oprócz tej pracy nie mieliście żadnych innych dochodów (np. działalność gospodarczą, usługi, sprzedaż). W takim razie nie macie już obowiązku składania zeznania podatkowego, bo obliczenie podatku zrobi za Państwo pracodawca.
O roczne rozliczenie trzeba żądać u ostatniego pracodawcy, u którego Państwo w roku 2014 pracowali i który jest równocześnie płatnikiem podatku. Jeżeli Państwo jako pracownik nie korzystaliście z odliczania części podatku czy z bonusów podatkowych u żadnego pracodawcy, który jest płatnikiem podatku, mogą Państwo zażądać któregokolwiej z nich o zrobienie rocznego rozliczenia .
Pracodawca lub jego księgowy poinformują Państwo co zrobić w wypadku niejasności. Podstawowe informacje można również uzyskać na infolinii Dyrekcji Urzędu Skarbowego RS.

Rozliczenie podatku musi pracodawca zdążyć zrobić najpóźniej do 31 marca 2015. Jeżeli po rozliczeniu okaże się, że suma zaliczek na podatek dochodowy jest wyższa niż obliczony podatek, pracodawca ma obowiązek zwrócenia tej różnicy do pracownika. Powinien tak zrobić do końca maja.
W wypadku, że Pański pracodawca już nie istnieje (firma lub działalność została zlikwidowana) i nie ma żadnego jego następcy prawnego, obowiązek podania zeznania podatkowego przechodzi na Państwo.

Formularz do pobrania tutaj:
rocne-zuctovanie-preddavkov-na-dan-2013