Zamestnanci, ktorí nemali žiadny iný príjem okrem príjmu z práce pre svojho zamestnávateľa, namiesto daňového priznania môžu požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Stihnúť to musia do 15. februára.
O ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov treba požiadať, ak ste mali v predošlom roku príjmy zo závislej činnosti (napr. trvalý pracovný pomer, skrátený pracovný pomer) a popri práci ste nemali žiadny iný príjem (napr. živnosť, služby, predaj). Zanikne Vám tak povinnosť podať daňové priznanie, pretože výpočet dane za Vás urobí zamestnávateľ.
Požiadať treba posledného zamestnávateľa u ktorého ste pracovali v roku 2014 a ktorý je zároveň platiteľom dane. Ak ste si ako zamestnanec neuplatňovala nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, môžete požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich.
Zamestnávateľ alebo jeho účtovník ti povedia ako postupovať v prípade nejasností. Základné informácie môžete taktiež získať aj na infolinke Finančného riaditeľstva SR.
Požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň môžete najneskôr do 15. februára 2013.
Výpočet dane musí zamestnávateľ stihnúť do 31. marca 2013. Následne, ak sa zistí, že úhrn zrazených preddavkov na daň bol vyšší než vypočítaná daň, zamestnávateľ je povinný vyplatiť rozdiel späť. Malo by sa tak stať do konca mája.
V prípade, že Váš zamestnávateľ už neexistuje (firma zanikla, živnostník ukončil živnosť) a neexistuje ani jeho právny nástupca, potom ste povinná vyplniť a podať daňové priznanie sám.

Formulár na stiahntie tu:
rocne-zuctovanie-preddavkov-na-dan-2013