ZAUJÍMAVÉ LINKY

Pracovný portál – www.atena.sk

Ponuky práce – https://www.atena.sk/sk/home

Slovenský portál pre pracovnú mobilitu – www.eures.sk

Sociálna poisťovňa – www.socpoist.sk

Cestovný poriadok – www.odchody.sk, www.cp.sk, www.travel.sk, www.cpzoznam.sk

Zdravotné poisťovne – www.vszp.sk, www.unionzp.sk, www.ezp.sk, www.dovera.sk,

Ministerstvo školstva/uznávanie dokladov o vzdelaní – www.minedu.sk

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – www.udzs.sk

Národná banka Slovenska – www.nbs.sk

Európsky vodičský preukaz na počítač – www.ecdl.sk

Európsky portal pre uznávanie akademického vzdelania a odbornej kvalifikácie – www.enic-naric.net

Európska únia – www.euractiv.sk

Portál Slovákov v zahraničí – www.exil.sk

Stredisko pre ekvivalenciu dokladov – www.uips.sk

Slovenská akademická informačná agentúra – www.saia.sk

Slovensko v EÚ – www.euroinfo.gov.sk

Vzory životopisov/Europass – www.europass.cedefop.eu.int

Vzdelávanie, kurzy a školenia – www.education.sk

Vzdelávanie – www.vzdelanie.sk