Impozitarea în Austria

Informatii despre taxe fiscale si impozite pentru îngrijitoare în Austria

Exigibilitatea

Veniturile ingrijitorilor sunt clasificate în conformitate cu legea cu privire la veniturile impozitabile si veniturile din functioanarea lor. Locul unde PAF isi desfasoara activitatea comerciala este considerată ca sediu de funcționare. De regula acesta este la clientul, la care isi desfășoară activitatea comerciala ingrijitorul (dar acest lucru nu este o regula). La veniturile din activitatea comerciala a fiecarui contribuabil PAF este considerat ca impozitantul pentru de plata impozitului nelimitata. Important este ca, obligația fiscală nelimitată în valoarea venitului neimpozabil în Austria, este în valoare de 11.000  € (în vigoare din 2009). Dincolo de această limită, există o obligație automată a completarii declarațiilor de venit ale impozitului pe salariu și datoria de a plăti taxa. Termenul limită de depunere a declarațiilor fiscale este 30.aprilie a anului următor anulului în care au fost veniturile primite.

Când incepe obligația depunerii declarației fiscale

Depunerea declaratiei fiscale esteobligatorie, fiecare persoană cu impozitarea limitata sau nelimitata și atunci când:

  • este pentru depunerea solicitata de catre autoritățile fiscale competente (§ 42 Abs. 1 Z 1 EStG 1988), și anume când primeste prin posta instiintarea, sau ii sunt livrate formularele fiscale.
  • în cazul veniturilor care sunt supuse impozitării (§ 42 Abs. 1 Z 2 EStG 1988)
  • dacă venitul net depaseste € 11.000 cu plata impozitului automat (§ 42 Abs. 1 Z 3 EStG).
  • în cazul cumulului de venituri din activități dependente și independente
  • în cazul veniturilor din muncă dependenta sau a altor venituri de peste 730 de euro, în cazul în care fiecare venit total este mai mare de 11.000 de euro
  • în cazul în care contribuabilului i-a fost atribuit codul fiscal

Un alt motiv pentru depunerea declarațiilor fiscale în Austria este si revendicărea bonusurilor fiscale care, în anumite condiții, le sunt platite antreprenorului ca si impozit negativ.