Cenník

Domov/Cenník

Uvedené služby sú pre klientky, ktoré cez nás pracujú, zdarma.
Pre klientky, ktoré majú záujem využiť naše služby, platí nasledujúci cenník:

SOCIÁLNE VÝHODY Z RAKÚSKA

Rodinné prídavky 80 €
Materská 80 €
Príspevok pred/po narodení dieťaťa 80 €
Príspevok na opatrovanie dieťaťa 80 €

ŽIVNOSTI

Založenie živnosti  s Neufögom 40 €
Založenie živnosti bez Neufögu 40 €
Preloženie živnosti 30 €
Pozastavenie živnosti 30 €
Zrušenie živnosti 30 €
Obnovenie živnosti 30 €
Členský výpis 30 €

DAŇOVÉ PRIZNANIE

Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie na Slovensku 80 €
Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie v Rakúsku 80 €
Ročné zúčtovanie príjmu + daňové priznanie na Slovensku + v Rakúsku 100 €
Spracovanie odvolaní, sprievodných listov, uplatňovanie daňových odpisov cena dohodou

UZNANIE VZDELANIA

Pre klientky, ktoré pracujú cez našu agentúru je záloha 200 €, záloha je vratná.
Pre klientky, ktoré cez nás nepracujú je záloha 200 €, záloha nie  je vratná.